#ราคาขาย 55 ล้านบาท

บ้าน 5 หลังบนเนื้อที่ขนาดใหญ่ตำบลสันผักหวานหางดงเชียงใหม่

เนื้อที่ 6 ไร่กว่า อายุ 17 ปี

มีบ้าน 5 หลังบนที่ดิน

9 ห้องนอน

9 ห้องน้ำ

 

สถานที่นัดพบเพื่อชมบ้าน Petite Cabane

ประมาณ 10.01 กิโลเมตร ห่างจากสนามบินเชียงใหม่

สนใจแจ้งล่วงหน้า 2 วัน

 

Location