#ราคาเช่า 120 บาท ต่อ ตารางเมตร

สัญญาเช่าขั้นต่ำ 1 ปี ราคาต่อรองได้ ถ้าเช่าระยะยาว

เพดานยกสูง

 

สำหรับเก็บสินค้าหรือเครื่องจักรหนักหางดงเชียงใหม่

พื้นคอนกรีดสามารถรองรับน้ำหนักเครื่องจักรได้หลายตัน

 

#Area for rent is 120 baht per square meters. Price negotiable for long-term rentals.

High ceilings

 

Warehouse for rent for storing items or heavy machinery

 

Area size is 100 square meters.

 

The slotted floor is suitable to support many tons of factory equipment.

 

Please contact us to make an appointment to visit.

 

Location